In AkceP, Články

Každý, kdo pomohl má pro nás stejnou důležitost takže číslování je tu jen pro přehlednost 🙂

  1. Lidem z www. nazavody.cz za to, že nám umožnili zdarma vytvořit registrace i s přidruženým e-shopem. Rádi bychom vyzdvihli Ondru Litresitse, který měl neskonalou trpělivost s členkou realizačního týmu při přípravách i za cenné rady z pohledu člověka, který měl možnost podílet se na realizaci již většího objemu závodů.
  2. Týmu spolku Fortuna in natura z. s. za trpělivost, rady, podporu a všeobecné zázemí
  3. Týmu SRTG Česká Lípa za vytrvalost a práci, kterou odvedli v průběhu celých příprav a vytvořili super videa pro ty, kteří nechtěli zdolávat žádné tratě.
  4. Městu Česká Lípa, za podporu včetně finanční injekce.
  5. Dobrovolníkům, kteří stojí mimo spolek i SRTG a i přesto jsou členy realizačního týmu, nebo tomuto týmu pomáhají. Děkujeme za vše co jste pro závod udělali bez keců a s úsměvem!

Přejít k navigační liště