In Články

Obecná pravidla

 1. Každý účastník závodu prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém a psychickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl. Za účastníky mladší 18-ti let jsou zodpovědní jejich zákonní zástupci.
 2. Pořadatelé závodu nejsou zodpovědní za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví nebo škodu na majetku spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 3. Účastníci mladší 18-ti let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem zákonného zástupce.
 4. Všechny účastníky závodu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky.
 5. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo použít fotografie k další propagaci akce Hejbák v letošním i následujících ročnících.
 7. Účastník platbou registrace potvrzuje, že s pravidly souhlasí a bude se jimi řídit.

Registrace

 1. Registrovat se můžete na www.nazavody.cz, nebo osobně po písemné dohodě s organizátory na mailu hejbak@post.cz, nebo na základě osobního jednání s organizátory, kteří následně Vaše údaje zadají do registračního systému.
 2. Registrace jsou otevřeny do 28. 02. 2021 do 23:59 hodin.
 3. Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení. Tedy připsáním platby na účet v plné výši, nebo úhradou hotově po předchozí domluvě s organizátorem prostřednictvím mailu hejbak@post.cz.
 4. Platba musí být připsána nejpozději ke dni 05.03.2021.
 5. Registrační poplatek je po jeho zaplacení konečný a nevratný.
 6. Registrace se hradí na transparentní účet č. 2601877173/2010, k nahlédnutí jej naleznete zde: https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2601877173.

Závod

 1. Místo – je jen na Vás.
 2. Čas – závod je potřeba absolvovat v kdykoliv v termínu od 26. 10. 2020 do 28. 02. 2021.
 3. Forma – závod můžete projít jakoukoliv Vámi zvolenou formou:
  • Např. běh, chůze, canikros, dogtrack, jízda na kole/koloběžce/bruslích/invalidním vozíku/handbike/na koni/aj., procházka jen tak/s kočárkem/dětmi/rodinou/psem/atd.
  • Prostě je to jen a jen na Vás. Klidně si jen zacvičte podle videa od trenérů SRTG Česká Lípa.
  • Pohyb je tu pro Vás, peníze pro Terezku.
 4. Zúčastnění mohou informovat organizátory, nejlépe mailem (hejbak@post.cz), o zvoleném způsobu, místě, čase a výsledku své účasti.
  • Pro přehlednost do předmětu mailu napište Pro Terezku Vaše jméno a příjmení + rok narození.
 5. Sledujte a dodržujte, prosím, platná nařízení vlády v souvislosti s Covid19.

Výsledky a vyhlášení

 1. Výsledkem závodu je částka vybraná na Terezku. Tato bude dopočítána a uveřejněna do 31.03.2021.
 2. Vzhledem k možnostem účasti není v našich silách vytvořit nějakou výslednici jednotlivých účastníků. Děkujeme za pochopení.
 3. Každý kdo dodrží podmínky závodu (registrace a úhrada startovného+poštovného), obdrží od organizátorů medajli, která bude zaslána poštou.

Přejít k navigační liště