Občanské sdružení FORTUNA IN NATURA vzniklo koncem roku 2012 a transformovalo se ze dvou občanských sdružení  – OSDM Svět (zabývající se zejména volnočasovými aktivitami a výukou angličtiny pro děti a mládež, děti z dětských domovů, fungující od r. 1997 a ze Sdružení Českolipských matek, které především v letech 1999 – 2002 provozovalo Mateřské centrum a umožňovalo začlenění i sociálně znevýhodněných matek do běžného života).

Zakládajícími členy se stali jedinci doposud fungující zejména v oblasti sociální práce či dobrovolnické činnosti. Opírající  se tak o zkušenosti z různých zařízení sociální péče – dětské domovy, ústavy soc. péče, domovy pro osoby se zdrav. postižením, azylové domy pro matky s dětmi aj. Zaměstnáni na pozicích ergoterapeutů, soc. pracovníků, vychovatelů či pečujícího personálu, vytvářejí široké spektrum a jsou svou praxí v oboru velkým přínosem pro naše sdružení.

Posláním sdružení je  tedy vytvoření podmínek pro aktivní a důstojné prožívání života ve společnosti věkově blízkých spoluobčanů prostřednictvím aktivit, které pomohou zachovávat uživatelům stávající soběstačnost i způsob života v přirozeném prostředí a s přirozenými sociálními vazbami.

Pomoc seniorům či handicapovaným lidem při zvládání obtížných situací, zkvalitnění jejich života a zjednodušení jejich zapojení do společnosti. Aktivizovat tyto osoby k využívání vlastního potenciálu při řešení problémů. Aktivně spolupracovat, podporovat a poskytovat poradenství při řešení aktuálních problémů a potřeb. Umožnit smysluplné využití volného času a přispět k rozvoji, popř. udržení mentální úrovně.

Přejít k navigační liště