Podporujeme a pomáháme dětem i dospělým, se zdravotním či jiným postižením, osobám ohroženým sociálním vyloučením a všem, kteří naši pomoc vyhledají.

CO SE CHYSTÁ

Co se událo

Přejít k navigační liště