In Články

V tomto roce jsme rozšířili spolupráci s některými subjekty a externími pracovníky, abychom mohli začít s novými projekty, které se i nadále týkají začleňování osob ohrožených možností sociálního vyloučení. Podařilo se nám v průběhu roku, poskytnout pracovní příležitost dalším 3 osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Věnovali jsme se činnostem pobočných spolků a samozřejmě připravili i akce v našem městě a okolí. Tak jako je již tradicí, jsme pořádali volnočasové aktivity, pro širokou veřejnost a děti z dětského domova. Podařilo se nám navázat spolupráci s menšinovou skupinou, která pracuje a žije na území našeho města. Vznikl tak počáteční projekt komunitního centra. Navázali jsme také spolupráci se sportovní skupinou Spartan race Traning Group, kteří se významnou částí svých aktivit podíleli i na charitativním běhu, ve kterém se nám podařilo vybrat pěknou částku, a ta byla následně věnována chlapci s kombinovaným postižením. V naší pobočce v Praze – sekce canisterapie, se stále uskutečňují canisterapeutické výcviky a tábory.

         Prázdninové období jsme opět strávili v přírodě v kraji nezapomenutelných zážitků na letním a příměstském táboře v Kytlici, kde probíhal již 10. prázdninový pobyt.

Všechny tyto akce byly povedené a naplnily naše očekávání a zároveň pomohly k uskutečnění dlouhodobého cíle našeho spolku.          Takže jako pokaždé s heslem: „SPOLU SILNĚJŠÍ“ se posouváme do dalšího roku a věříme, že se nám i v dalším roce, podaří navázat spolupráci s dalšími subjekty, dobrovolníky a jinými spolupracujícími osobami.

Přejít k navigační liště