Podporujeme a pomáháme dětem i dospělým, se zdravotním či jiným postižením, osobám ohroženým sociálním vyloučením a všem, kteří naši pomoc vyhledají.

CO SE UDÁLO

Co se událo